lauantai 18. huhtikuuta 2009

Oheiskirjallisuutta


MUODON POLIITTISUUS

- Andre Breton and Leon Trotsky: Manifesto: Towards a Free Revolutionary Art
- Internationale Situationniste: Situationist Manifesto
- Pierre Macherey: Theory Of Literary Production
- Fredric Jameson: The Political Unconscious ja Marxism & Form
- Guy Debord: The Society of the Spectacle
- Michel Foucault: Tiedon arkeologia
- Antony Easthope: Poetry as Discourse
- Charles Bernstein (toim.): The Politics of Poetic Form
- Nicole Brossard: "Poetic Politics" teoksessa Bernstein (toim.) The Politics of Poetic Form
- Jerome J. McGann: Social Values and Poetic Acts ja Romantic Ideology
- Mark Wallace: "Towards a Free Multiplicity of Form" (suom. "Kohti muodon vapaata moninaisuutta" ja "On The Lyric As Experimental Possibility"
- David Antin: "Some Questions about Modernism"
- Bob Perelman: "The Marginalization of Poetry"
- Michel de Certeau: The Practice of Everyday Life
- Giorgio Agamben: Stanzas ja The End of Poetry
- Jack Spicer: "Poetry and Politics"
- Raoul Vaneigem: "Creativity, Spontaneity, and Poetry" teoksesta The Revolution of Everyday Life
- Julia Kristeva: Revolution In Poetic Language
- Peter Stallybrass, Allon White: The Politics and Poetics of Transgression
- Roland Barthes: Mytologioita ja Tekijän kuolema, tekstin syntymä

KANSALLINEN IDENTITEETTI

- Päivi Rantanen: Suolatut säkeet
- Stuart Hall: Identiteetti
- Benedict Anderson: Kuvitellut yhteisöt
- Giorgio Agamben: Tuleva yhteisö
- Henry Louis Gates Jr. (toim.): "Race," Writing, and Difference
- Edward Said: Culture and Imperialism ja Orientalism
- Homi K. Bhabha: The Location of Culture
- Franz Fanon: The Wretched of the Earth
- Ralph Ellison: Näkymätön mies
- Donna Haraway: A Cyborg Manifesto
- Judith Butler: Hankala sukupuoli
- Monique Wittig: The Straight Mind
- Eve Kosofsky Sedgwick: Epistemology of the Closet
- Tzvetan Todorov: On Human Diversity

SUODATTAJAKYSYMYS - RUNOUS JA INSTITUUTIOT

- Theodor Adorno and Max Horkheimer: The Culture Industry
- Leo Lowenthal: On Sociology of Literature
- Walter Benjamin: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction
- Pierre Bourdieu: The Field of Cultural Production ja The Rules of Art ja Distinction
- John Guillory: Cultural Capital
- Rachel Malik:"Horizonts of the publishable: publishing in/as literary studies"
- Peter Burger: Theory of the Avant-Garde
- Jürgen Habermas: Julkisuuden rakennemuutos
- Martha Woodmansee: The Author, Art, and the Market ja The Construction of Authorship
- Michel Foucault: "What is an Author?"
- Justin Lewis: Art, Culture and Enterprise

YMPÄRISTÖKYSYMYS - RUNOUS, EKOLOGIA ja LUONNONTIETEET

- Felix Guattari: Kolme ekologiaa
- Michel Serres: Luontosopimus
- Ari Lehtinen: Maantiede, tila, luontopolitiikka
- Yrjö Haila ja Pekka Jokinen (toim.): Ympäristöpolitiikka.
- Yrjö Haila ja Ville Lähde: Luonnon politiikka
- Raymond Williams: The Country and the City
- Cheryll Glotfelty and Harold Fromm (toim.): The Ecocriticism Reader
- Bruno Latour: Politics of Nature
- Bruno Latour: Emme ole koskaan olleet moderneja

PREKAARIKYSYMYS - RUNOUS JA POLIITTINEN EKONOMIA

- Michael Hart & Antonio Negri: Imperiumi
- Christian Marazzi: Pääoma ja kieli
- Akseli Virtanen: Mielivalta
- Paul Virno: Väen kielioppi
- Jussi Vähämäki: Kuinka liikkuva mieli vallataan?
- Jussi Vähämäki: Kulttuurin tuotteistaminen ja haltuunotto
- Jussi Vähämäki: Vanhan työn paheista uuden hyveiksi
- Jussi Vähämäki, Jakke Holvas: Pamfletti uudesta työstä
- Eskelinen, Rönkkö, Bruun: Jälkikapitalistinen manifesti

POLIITTISEN SITOUMUKSEN KYSYMYS

- Kuusela Hanna (toim.): Puolueiden kriisi: puolueet ja uusliberalismi: mitä on tehtävä?
- Tommi Ushanov: Mikä vasemmistoa vaivaa?
- Katja Boxberg: Lumedemokratia
- Rosanvallon, Pierre: Vastademokratia
- Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä
- Michel Onfray: Kapinallisen politiikka. Tutkielma vastarinnasta ja taipumattomuudesta.
- Pierre Bourdieu: Vastatulet: Ohjeita uusliberalismin vastaiseen taisteluun.
- Edward Said: Ajattelevan ihmisen vastuu
- Alvin Gouldner: The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class
- Slavoj Zizek: "Ideologian haamu" ja "Voiko Lenin kertoa meille tänään jotain vapaudesta?"
- Alain Badiou: "Yksi jakautuu kahdeksi"
- Rauli Mickelsson: Suomen puolueet

VERKKOLÄHTEITÄ